Vinyl Hoarding

ป้าย Vinyl Hoarding คือ ป้ายแบนเนอร์ทอดยาวไปตลอดแนวโครงการ ป้ายที่มีลักษณะเป็นผ้าใบหรือไวนิลผืนใหญ่ขึงอยู่บนโครงไม้หรือโครงเหล็กขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่นิยมทำเป็นป้ายหน้าอาคาร หน้าโครงการ หุ้มตึก หรือแม้กระทั่งติดตามถนนหนทาง ซึ่งจะสังเกตได้ง่ายหากพบเห็นคือ จะเป็นลักษณะของป้ายแนวนอนติดตั้งตามจุดสำคัญต่างๆ เพื่อให้ผู้คนพบเห็นได้ง่าย สำหรับโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ๆนิยมทำเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่าจะมีการก่อสร้าง ณ จุดตรงนี้ เพื่อดึงดูดและสร้างฐานลูกค้าไว้ล่วงหน้านั่นเอง ป้ายแบนเนอร์เหมาะสำหรับธุรกิจที่เน้นการโฆษณาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะบรรดาห้างสรรพสินค้าหรือโครงการบ้านจัดสรรค์ต่างๆ