Digital printing and Installation

การพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing) เป็นงานพิมพ์ที่ตอบสนองทุกความต้องการ สามารถพิมพ์งานที่เร่งด่วน งานพิมพ์จำนวนน้อย คุณภาพงานพิมพ์ใกล้เคียงกับงานพิมพ์ออฟเซ็ทในราคาที่ประหยัดกว่า เพิ่มเทคนิคการพิมพ์ใส่วัสดุได้หลากหลายช่วยทำให้งานโฆษณามีคุณภาพ และมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น