LED Digital Media

สื่อโฆษณาจอ LED เป็นลักษณะการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพเคลื่อนไหวให้กับสินค้าในรูปแบบสื่อ DIGITAL MEDIA ซึ่งมี Function การทำงานที่หลากหลายรูปแบบ สามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ได้อย่างครอบคลุมและกว้างขวาง เข้าถึงและรองรับกับทุกระบบในปัจจุบัน มีลักษณะการใช้งานและการควบคุมดูแลระบบที่ง่าย สะดวกสบาย เสมือนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานทั่วไป  LED DIGITAL MEDIA สามารถรองรับรูปแบบที่หลากหลายในการโปรโมทตัวสินค้า ทั้งในเรื่องระดับความละเอียดของภาพที่คมชัด การมองเห็นในทุกระยะทุกมิติมุมมอง ติดตั้งได้ในทุกสถานที่และปรับขนาดจอภาพได้ตามความต้องการ

LED Digital Media Location

บริษัท บี เอ็น โอ กรุ๊ป จำกัด มีป้ายโฆษณา LED DIGITAL MEDIA  ทั้ง INDOOR และ OUTDOOR มากกว่า 10 จุดบริการ ตั้งอยู่บริเวณแยกถนนที่มีมุมมองรับสายตาที่ชัดเจน มีการจราจรหนาแน่น และตั้งอยู่ในสถานที่สำคัญที่มีจำนวนประชากรใช้บริการเป็นจำนวนมาก เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิตและเอกมัย ด้วยการบริการที่เป็นมาตรฐานสากล ในราคาที่สัมผัสได้ ทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงที่จะให้บริการปรึกษาแนะนำ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว บริษัท บี เอ็น โอ กรุ๊ป จำกัด ยังมีบริการออกแบบติดตั้งจอ LED DIGITAL MEDIA  เพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้าในการดำเนินกิจกรรมและการขับเคลื่อนธุรกิจในทุกๆ องค์กร

เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงตัวสินค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะมีธุรกิจร้านค้าใหม่ๆ เกิดขึ้นจำนวนมากการแข่งขันทางด้านธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคสามารถมีตัวเลือกในการบริโภคสินค้าต่างๆ มากขึ้น ดังนั้นเจ้าของธุรกิจ ต่างต้องคิดหากลเม็ดเพื่อการสื่อสารกับลูกค้าให้มีความน่าสนใจมากที่สุด เพื่อความเติบโตและความได้เปรียบคู่แข่งในธุรกิจ สื่อสื่อโฆษณาจอ LED Digital Media จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้านั้นๆ

บริษัท บี เอ็น โอ กรุ๊ป จำกัด มีป้ายโฆษณา LED DIGITAL MEDIA  สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพเคลื่อนไหวมิติใหม่ที่มีความละเอียด ความคมชัดเสมือนจริง และความสวยงามของจอแสดงภาพ LED ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้พบเห็นได้เป็นอย่างมาก ช่วยสร้างความโดดเด่น (Impact) ต่อภาพลักษณ์ให้กับสินค้าและองค์การได้เป็นอย่างดี  ทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้หลากหลาย ช่วยลดต้นทุนในการผลิตสื่อโฆษณาจากรูปแบบเดิมๆ ได้  ปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้สื่อโฆษณา LED DIGITAL MEDIA จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงตัวสินค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะมีธุรกิจร้านค้าใหม่ๆ เกิดขึ้นจำนวนมากการแข่งขันทางด้านธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคสามารถมีตัวเลือกในการบริโภคสินค้าต่างๆ มากขึ้น ดังนั้นเจ้าของธุรกิจ ต่างต้องคิดหากลเม็ดเพื่อการสื่อสารกับลูกค้าให้มีความน่าสนใจมากที่สุด เพื่อความเติบโตและความได้เปรียบคู่แข่งในธุรกิจ สื่อสื่อโฆษณาจอ LED Digital Media จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้านั้นๆ

บริษัท บี เอ็น โอ กรุ๊ป จำกัด มีป้ายโฆษณา LED DIGITAL MEDIA  สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพเคลื่อนไหวมิติใหม่ที่มีความละเอียด ความคมชัดเสมือนจริง และความสวยงามของจอแสดงภาพ LED ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้พบเห็นได้เป็นอย่างมาก ช่วยสร้างความโดดเด่น (Impact) ต่อภาพลักษณ์ให้กับสินค้าและองค์การได้เป็นอย่างดี  ทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้หลากหลาย ช่วยลดต้นทุนในการผลิตสื่อโฆษณาจากรูปแบบเดิมๆ ได้  ปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้สื่อโฆษณา LED DIGITAL MEDIA จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน