Sign Design and Production

ป้ายกล่องไฟแสดงสินค้า มีทั้งแบบภายในอาคาร (indoor) และภายนอก/กลางแจ้ง (outdoor)ลักษณะเป็นป้ายกล่องไฟแสดงภาพโปรโมทสินค้า ภายในมีแสงสว่างจากหลอดไฟ ทำให้ภาพสินค้ามีความโดดเด่นสวยงามมีน้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก ประหยัดพื้นที่ ติดตั้งได้ทั้งแบบวางพื้น หรือแขวนผนังเหมาะสำหรับโปรโมทสินค้ายามค่ำคืน หรือต้องการความโดดเด่นที่เป็นพิเศษ ทำให้ภาพสินค้ามีความเด่นชัดและสวยงามมากยิ่งขึ้น

Tower Sign

Light Box Sign

Facade and Shop Front Sign

Directional Sign