Facade and Shop Front Sign

ป้ายร้านป้ายหน้าร้าน การเปิดร้านเพื่อขายสินค้าหรือบริการ สิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นอันดับแรก คือ ป้ายโฆษณาร้านค้า เพื่อสื่อสารให้ลูกค้าได้รับรู้ ยิ่งทำป้ายร้านโดดเด่นสวยงาม โอกาสที่ลูกค้าจะมาใช้บริการก็มีมากขึ้น ป้ายที่นิยมนำมาตกแต่งร้านมีอยู่มากมายหลากหลายประเภท แล้วแต่ความเหมาะสม และงบประมาณของเจ้าของกิจการ โดยเฉพาะป้ายชื่อร้านต้องสะดุดตา เห็นแล้วเกิดความประทับใจ อยากเข้าไปใช้บริการ ป้ายหน้าร้านต้องสวยงามน่าสนใจ มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ เพราะปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่ จะชอบอัพโหลดกิจกรรมของตัวเองลงโซเชียล แล้วแชร์ต่อๆกันไป ซึ่งถ้าร้านเรามีบริการที่ดี มีการตกแต่งร้านสวยงาม โอกาสที่ลูกค้าจะบอกต่อกันบนโลกออนไลน์ ก็จะมีมากขึ้นด้วย