Sticker Wrap Shop

สติ๊กเกอร์ตกแต่ง เป็นวัสดุที่นิยมในการตกแต่งร้านค้า สำนักงาน อาคาร ออฟฟิศต่างๆ สามารถออกแบบที่หลากหลาย สวยงาม ตามความต้องการ และตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน หรือเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ คุณสมบัติ ติดแน่น ทนทาน ไม่ทำให้พื้นผิวหลุดลอกง่าย และสามารถพิมพ์งานลงบนสติ๊กเกอร์ได้ มักจะเป็น PVC STICKER เกรดต่างๆ ที่มีทั้งแบบ สติ๊กเกอร์ราคาถูก สติ๊กเกอร์หลังเทา สติ๊กเกอร์รีมูฟแบบไม่ทิ้งคราบกาว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละงาน เช่น ในการจัดนิทรรศการ บอร์ดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ หรือ งานสัมมนา วิชาการต่างๆ รวมถึงสามารถออกแบบ ตกแต่งสินค้า อาทิเช่น ตู้แช่ ฉลากสินค้า ประตูลิฟท์ อาจจะใช้ร่วมกับวัสดุอื่นๆ เช่น สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด สติ๊กเกอร์ติดอะคริลิค สติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด ฯลฯ นิยมใช้กันแพร่หลาย เพราะบ่งบอกเอกลักษณ์ ให้ความโดดเด่น แสดงภาพหรือรูปสินค้าได้ชัดเจน ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและดึงดูดลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

ชนิดของสติ๊กเกอร์ตกแต่ง
1. PVC STICKER สติ๊กเกอร์พีวีซี
2. PP STICKER สติ๊กเกอร์พีพี
3. CLEAR STICKER สติ๊กเกอร์ใส
4. FROSTED STICKER สติ๊กเกอร์ฝ้า
5. SEETHROUGH STICKER สตีกเกอร์ซีทรู