LED Mobile Display

บริการเช่าสื่อโฆษณาดิจิตอลสมบูรณ์แบบ ด้วยจอ LEDภาพเคลื่อนไหวที่คมชัด พร้อมเสียงบรรยายบนรถเคลื่อนที่ทําให้ให้สื่อโฆษณามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมในทุกพื้นที่ที่ต้องการ

LED Mobile Display

บริการเช่าสื่อโฆษณาดิจิตอลสมบูรณ์แบบด้วยภาพ และเสียงเคลื่อนที่ ช่วยให้งานโฆษณาน่าสนใจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ต้องการ

LED Mobile Display

บริการเช่าสื่อโฆษณาดิจิตอลสมบูรณ์แบบด้วยภาพ และเสียงเคลื่อนที่ ช่วยให้งานโฆษณาน่าสนใจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ต้องการ