Billboard

ป้ายบิลบอร์ด (Billboard)  คือ สื่อโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่นิยมติดตั้งบริเวณถนนสายหลักที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น โครงสร้างป้ายบิลบอร์ดตั้งอยู่บนพื้นดินหรือบนตัวอาคาร มีลักษณะเป็นป้ายรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนหรือแนวตั้ง หน้าป้ายโฆษณาจะติดตั้งด้วยแผ่นไวนิลปริ้นอิงค์เจทในรูปแบบตามที่ต้องการ โครงสร้างของป้ายบิลบอร์ดจะเป็นโครงเหล็กถักติดตั้งบนเสาเหล็กกลมขนาดใหญ่บนฐานรากที่แข็งแรง และเนื่องจากตัวป้ายมีขนาดใหญ่ดังนั้นการก่อสร้างจะต้องมีการควบคุมโดยวิศวกร ทั้งงานโครงสร้างและฐานราก ผู้ขับขี่บนท้องถนนสามารถมองเห็นตัวป้ายบิลบอร์ดได้แม้ในระยะไกล

Billboard Location

บริษัท บี เอ็น โอ กรุ๊ป จำกัด มีป้ายโฆษณาบิลบอร์ดขนาดใหญ่มากกว่า 100 จุดบริการ ตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆ บนถนนสายหลักและถนนสายสำคัญที่เด่นชัด   และมีการจราจรที่หนาแน่นคับคั่ง ทั้งในกรุงเทพและจังหวัดหัวเมืองสำคัญ

สื่อป้ายโฆษณาบิลบอร์ด (Billboard) สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อโฆษณาประเภทอื่นแล้ว จะเห็นได้ว่าสื่อโฆษณาบิลบอร์ด (Billboard) เฉลี่ยแล้วมีราคาไม่สูงมากนักเพราะสามารถโฆษณาได้ในระยะยาวนานกว่าสื่อโฆษณาประเภทอื่น จนมีเวลาเพียงพอที่ผู้บริโภค (Potential Customer) จะเกิดความรับรู้ถึงตัวสินค้าที่ลงโฆษณาได้เป็นอย่างดี

งานโครงสร้าง

ป้ายบิลบอร์ดเป็นสื่อโฆษณากลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ งานก่อสร้างโครงป้ายจะต้องใช้เหล็กเป็นวัสดุหลัก เพื่อให้ป้ายมีความแข็งแรงมั่นคง ทนทานต่อแดดฝนลมพายุและการสั่นสะเทือน จึงมีความจำเป็นต้องมีวิศวกรออกแบบควบคุมดูแลงานให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม รวมไปถึงทีมช่างที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการก่อสร้างป้ายบิลบอร์ดด้วย

งาน Artwork

สื่อโฆษณาที่มีการออกแบบดีไซน์อย่างสวยงามจากนักออกแบบ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โปรโมทสินค้า โดยส่วนใหญ่จะปริ้นด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ Inkjet สำหรับงานกลางแจ้งลงบนวัสดุผ้าใบไวนิลทึบแสง ( Vinyl Backlit ) เนื่องจากมีความทนทาน และสามารถพับหรือม้วนเก็บได้ง่ายต่อการติดตั้งอีกด้วย

งาน Spotlight

มีการติดตั้งไฟ Spotlight LED บนป้ายบิลบอร์ดด้านบนและด้านล่างของหน้าป้ายบิลบอร์ด เพื่อให้ความสว่าง ความสวยงามยามค่ำคืน และเพิ่มเวลาในการนำเสนอสื่อโฆษณาได้ยาวนานยิ่งขึ้น ปัจจุบันการติดตั้งไฟ Spotlight LED ได้มีการนำเทคโนโลยีระบบเซ็นเซอร์เปิด-ปิดมาใช้อีกด้วย สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติในเวลาที่กำหนด หรือเมื่อวันที่มีฝนตกหนัก แสงสว่างในตอนกลางวันมีน้อย ไฟ Spotlight LED สามารถเปิดเองโดยอัตโนมัติ

งานโครงสร้าง

ป้ายบิลบอร์ดเป็นสื่อโฆษณากลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ งานก่อสร้างโครงป้ายจะต้องใช้เหล็กเป็นวัสดุหลัก เพื่อให้ป้ายมีความแข็งแรงมั่นคง ทนทานต่อแดดฝนลมพายุและการสั่นสะเทือน จึงมีความจำเป็นต้องมีวิศวกรออกแบบควบคุมดูแลงานให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม รวมไปถึงทีมช่างที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการก่อสร้างป้ายบิลบอร์ดด้วย

งาน Artwork

สื่อโฆษณาที่มีการออกแบบดีไซน์อย่างสวยงามจากนักออกแบบ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โปรโมทสินค้า โดยส่วนใหญ่จะปริ้นด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ Inkjet สำหรับงานกลางแจ้งลงบนวัสดุผ้าใบไวนิลทึบแสง ( Vinyl Backlit ) เนื่องจากมีความทนทาน และสามารถพับหรือม้วนเก็บได้ง่ายต่อการติดตั้งอีกด้วย

งาน Spotlight

มีการติดตั้งไฟ Spotlight LED บนป้ายบิลบอร์ดด้านบนและด้านล่างของหน้าป้ายบิลบอร์ด เพื่อให้ความสว่าง ความสวยงามยามค่ำคืน และเพิ่มเวลาในการนำเสนอสื่อโฆษณาได้ยาวนานยิ่งขึ้น ปัจจุบันการติดตั้งไฟ Spotlight LED ได้มีการนำเทคโนโลยีระบบเซ็นเซอร์เปิด-ปิดมาใช้อีกด้วย สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติในเวลาที่กำหนด หรือเมื่อวันที่มีฝนตกหนัก แสงสว่างในตอนกลางวันมีน้อย ไฟ Spotlight LED สามารถเปิดเองโดยอัตโนมัติ