Indoor LED Display

INDOOR LED FULL COLOR DISPLAY

  • ให้ความสว่างไม่มากเมื่อเทียบกับ LED Outdoor
  • มีความละเอียดสูงเหมาะสำหรับการมองระยะใกล้
  • เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคาร
  • ใช้หลอด SMD, SMD semi, LED
  • มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม ทนแดด ทนฝน ได้น้อยกว่าจอ LED Outdoor

Outdoor LED Display

OUTDOOR LED FULL COLOR DISPLAY

  • ให้ความสว่างมากกว่า LED Indoor ประมาณ 5 เท่า
  • มีความละเอียดน้อยกว่าจอ LED Indoor สำหรบมองระยะไกล
  • เหมาะสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร
  • ใช้หลอด LED
  • มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม ทนแดด ทนฝนและสามารถกันน้ำได้