SERVICES

จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์   และกิจกรรมมาตลอด 14 ปีนั้น  ทำให้บริษัท บี เอ็น โอ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่ยอมรับ  เชื่อถือกันด้านการให้บริการมีคุณภาพ  และ ตรงต่อเวลาเป็นอย่างมากบริษัท บี เอ็น โอ กรุ๊ป จำกัด จึงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  เพราะเราได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจต่างๆ มากมาย อันได้แก่  กลุ่มธุรกิจสินค้า  แฟชั่น  ห้างสรรพสินค้า  โรงพยาบาล อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการสื่อสาร  เราได้พัฒนาระบบสื่อ รูปแบบนวัตกรรมใหม่ ในการนำเสนอสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม บันเทิง ข้อมูลข่าวสารธารณะ ด้วยอุปกรณ์ป้ายดิจิตอล โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูล สร้างสรรค์เนื้อหา จัดการบริหารควบคุมสื่อ ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Network/Internet )ด้วยระบบ  Web Base Application  ที่ทำให้การนำเสนอและเปลี่ยนแปลงสื่อ เผยแพร่ได้ทุกสถานที่ในเวลาเดียวกัน  และง่ายต่อการควบคุมจากศูนย์กลางที่จุดเดียว เป็นไปอย่างรวดเร็วทันทีทันใด (REAL TIME) สามารถเข้าถีงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ เป็นรูปแบบนำเสนอเนื้อหาสื่อที่น่าสนใจ ด้วยภาพเคลื่อนไหว ข้อความวิ่ง  และสามารถโต้ตอบสื่อสาร กับผู้รับข่าวสารได้ สร้างรูปลักษณ์สื่อที่ทันสมัย กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ทางธุรกิจ พิสูจน์การใช้งานจากทุกประเภททั่วโลกได้ถึง 15%ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย  BNO Group Co.,ltd  จึงขอนำเสนอ DIGITAL MEDIA SIGNAGE โดยการคัดสรรอุปกรณ์(Hardware And Software ) ที่ล้ำสมัยมีคุณภาพมาตรฐานการผลิต  เป็นที่ยอมรับและนำไปใช้งานสถานที่ สำคัญต่างๆ ได้แก่ สนามบิน ธนาคาร โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่งมวลชน ฯ ซึ่งเรามีบุคลากร SALE-ENGINEER, IT-TECHNICIAN, WEB- PROGRAMER, GRAPHIC DESIGN CONTENT ให้บริการแก่ท่านและพร้อมสำหรับ ออกแบบSolution Upgarde เทคโนโลยี่ การติดตั้ง บริการหลังการขาย การรับประกันสินค้าจากเรา

Web Content Manager ( WCM )

คือ รูปแบบการนำเสนอสื่อนวัตกรรมใหม่ ซึ่งแสดงเนื้อหา โฆษณา,ประ ชาสัมพันธ์,ภาพยนตร์ VDO–TV,ข้อมูล-ข่าวสาร โปรโมชั่นสินค้าและบริการ ,ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ด้วยระบบดิจิตอล ผ่านอุปกรณ์ ป้ายอิเล็กทรอนิคส์ LCD,LED โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูล สร้างออกแบบเนื้อหา และจัดการบริหารควบคุมสื่อ ผ่าน เครือข่าย Network / Internet ด้วยระบบ Web base Application ที่ทำให้การนำเสนอและเปลี่ยนแปลงสื่อจำนวนมาก เผยแพร่ ไปได้ทุกสถานที่ในเวลาเดียวกัน และง่ายต่อการควบคุมสื่อจากศูนย์กลางที่จุดเดียว เป็นไปอย่างรวดเร็วทันทีทันใด (Real – Time) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ เป็นรูปแบบนำเสนอเนื้อหาสื่อที่น่าสนใจ ด้วยภาพเคลื่อนไหว ข้อความวิ่ง และสามารถ โต้ตอบกับผู้รับข่าวสารได้ เป็นการสร้างรูปลักษณ์สื่อที่ทันสมัยกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ทาง ธุรกิจได้ถึง 15% พิสูจน์การใช้งานจากทุกประเภทธุรกิจ ในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและเอเชีย จึงเป็นการลงทุนที่คุมค่า ซึ่งทำให้ ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการจัดพิมพ์ สื่อโปสเตอร์ และบิลบอร์ด รวมทั้งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวด้วย

BS1000

In sit amet urna dapibus, pretium nisi nec, imperdiet velit maecinas Dapibus augue mi sit amet bibend ets viverra.

READ MORE

BS1350 

In sit amet urna dapibus, pretium nisi nec, imperdiet velit maecinas Dapibus augue mi sit amet bibend ets viverra.

READ MORE

BS1360 

In sit amet urna dapibus, pretium nisi nec, imperdiet velit maecinas Dapibus augue mi sit amet bibend ets viverra.

READ MORE

BS3000T 

In sit amet urna dapibus, pretium nisi nec, imperdiet velit maecinas Dapibus augue mi sit amet bibend ets viverra.

READ MORE

BS3000P Comparison

In sit amet urna dapibus, pretium nisi nec, imperdiet velit maecinas Dapibus augue mi sit amet bibend ets viverra.

READ MORE

OUR PARTNERS

Healthcare

-สามารถรวบรวมกับระบบจัดคิว
-ส่งข้อมูลทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยและ ผู้เยี่ยมชม
-ข้ามเวลาในการรอคอยไม่ให้น่าเบื่อ
-สร้างรายได้เสริมเพิ่มเติมในการโฆษณาประชาสัมพันธ์

READ MORE

Restaurant

-กระดานเมนูแบบดิจิตอล ง่ายต่อการ เปลี่ยนรายการอาหารในแต่ละช่วง เวลาที่แตกต่างในแต่ละวัน
-เปลี่ยนแปลงราคา เงื่อนไขพิเศษโปรโมชั่น หรือคุณสมบัติอื่นๆ ได้
ทันที
-โฆษณาในพื้นที่รอคอย เพื่อให้ความบันเทิงแก่ลูกค้า

READ MORE

Corporate

-ส่งข้อความแสดงการต้อนรับแขกผู้มาเยือน
-กระจ่ายข่าวสาร ประกาศภายในองค์กรให้แต่ละสาขาได้จากระยะไกล
-เพิ่มภาพลักษณ์ขององค์กร

READ MORE

Hotel

 – โฆษณาร้านค้าหรือ บริการอื่น ในโรงแรม เช่น โปรแกรมสปา
– อัพเดตโปรแกรมแบบReal-time
สำหรับข้อมูลต่างๆ เช่น รายการ
ประชุมต่างๆ,ข้อมูลกิจกรรม,
แนะนำห้องพัก ข่าวสารทั่วไป
– โฆษณาเมนูพิเศษต่าง ๆ สำหรับภัตตาคาร

READ MORE

WHY CHOOSE US?

OFFICE LINE

1.800.555.6789

EMERGENCY

1.800.555.0000

WORKING HOURS

9:00am – 6:00pm

OFFICE LINE

1.800.555.6789

EMERGENCY

1.800.555.0000

WORKING HOURS

9:00am – 6:00pm